Werkomgeving en Veiligheid / Arbowetgeving

Ach, al die certificeringen . . . Het is alleen maar geldklopperij! Overal heb je dure adviseurs bij nodig, een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) is nooit goed genoeg en die inspecteurs van de Certificerende Instellingen hebben elke keer weer iets nieuws om te zeuren. Het is een litanie die ik regelmatig mag aanhoren. De ondernemer vindt dat hij het best wel goed genoeg heeft geregeld voor zijn medewerkers. Ze moeten verder niet zeuren.

Wat ben ik blij dat er tegenwoordig meerdere mogelijkheden zijn om aandacht aan de veiligheid op de werkplek te besteden. En dat niet alleen in woorden en gedachten, maar zeker ook aantoonbaar! Veel bedrijven zijn bekend met de VCA-richtlijnen, De VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist voor Aannemers. Dit is een set controlepunten met minimale vereisten. Wanneer je aan deze VCA-checklist vereisten voldoet, dan weet je dat je in ieder geval aan de basisvoorwaarden voor een veilige  werkomgeving hebt voldaan.

Weinig ondernemers zijn er inmiddels mee bekend dat er ook een managementsysteem voor bedrijfsveiligheid bestaat, de OHSAS-norm. OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assessment Specifications, of in het Nederlands: de vereisten voor het beheersen van de Gezondheid en Veiligheid op de werkplek. Dit is een managementsysteem dat gebaseerd is op een reële inventarisatie van risico’s en de verantwoordelijkheid van de directie om deze risico’s te beoordelen en daar beleid op te zetten. Het lijkt daarmee heel sterk op de systematiek van de vernieuwde ISO-normen voor kwaliteit- en milieumanagement.

Het is dus niet: zo minimaal mogelijk voldoen aan minimale criteria voor werkplekveiligheid, maar: zodanig zorgdragen voor het afdekken van risico’s dat je als ondernemer rustig kunt slapen in de wetenschap en het vertrouwen dat je ruim voldoende hebt gedaan aan het waarborgen van de veiligheid van je medewerkers.

Feit is wel dat statistisch aangetoond kan worden dat het aantal bedrijfsongevallen dankzij al die aandacht voor werkplekveiligheid in de loop van decennia heeft geleid tot een significante daling van (dodelijke) bedrijfsongevallen.

Regelmatig denk ik terug aan wat een ondernemer met een bedrijf van ca. 110 medewerkers mij eens vertelde. Hij gaf aan dat enkele jaren daarvoor, toen hij het bedrijf net van zijn vader had overgenomen, hij te maken heeft gehad met een bedrijfsongeval. Hij vertelde dat hij naar de jonge weduwe van zijn medewerker moest gaan om haar te vertellen dat haar man betrokken was geweest bij een bedrijfsongeval en onderweg naar het ziekenhuis was overleden.

Hij vertelde me dat hij toen heeft gezegd: Dit nooit weer!