ISO 9000-normen

De ISO 9000-normen vereisen dat u een aantal zaken in uw onderneming geregeld heeft en die op papier in procedures vastlegt. De norm schrijft niet voor hoe u dat moet regelen. Kwaliteit is tenslotte sterk afhankelijk van uw onderneming en uw visie daarover. Het komt voor dat bedrijven bepaalde onderdelen in hun kwaliteitssysteem meenemen die niet door de norm worden vereist, maar die men zelf belangrijk vindt. Sommigen kiezen ervoor het kwaliteitssysteem te koppelen aan, of als basis te laten dienen voor, een geïntegreerd zorgsysteem waarin kwaliteit, milieu en ARBO kunnen worden opgenomen.

De normen van de ISO 9000-familie werden ontwikkeld om organisaties van alle soorten en omvang te ondersteunen bij de implementatie en het gebruik van efficiënte kwaliteitsmanagementsystemen.

ISO 9000
Beschrijft grondbeginselen van kwaliteitsmanagementsystemen en haar terminologie.

ISO 9001
Specificeert eisen die een kwaliteitsmanagementsysteem stelt aan een organisatie. De organisatie moet op basis van de gestelde eisen aantonen in staat te zijn om producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant. Dit met in achtneming van bestaande wet- en regelgeving.
Doel: verhoging van de klanttevredenheid.

ISO 9004
Geeft richtlijnen voor de doeltreffendheid en doelmatigheid van het kwaliteitsmanagementsysteem.
Doel: verbetering van de prestatie van de organisatie en verhoging van tevredenheid van klanten en andere belanghebbenden.

ISO 19011
Is een handleiding voor het uitvoeren van audits voor zowel kwaliteits- als milieumanagementsystemen.

Samen vormen ze een samenhangend geheel van normen voor kwaliteitsmanagementsystemen, dat het wederzijds begrip in nationale en internationale handel bevordert.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.Douwe Meetsma

Douwe Meetsma:
“Ik ben een resultaatgedreven adviseur en (interim) manager met een focus op het menselijke perspectief. Binnen mijn projecten is dit altijd een belangrijke factor geweest bij de uitvoering van een verandering (cultuur, marktgerichtheid, professionalisering). Tijdens mijn loopbaan heb ik ervaring opgedaan in diverse branches, nationaal en internationaal.”

Douwe Meetsma op LinkedIn mijn profiel op LinkedIn


Handelsregister 08190823
BTW identificatienummer NL001331951B65

Douwe Meetsma / Meetsma Advies is opgenomen in het CRKBO register.
CRKBO Geregistreerd Docent