Referenties

Binnen het aandachtsgebied Kwaliteitszorg hebben wij meerdere organisaties ondersteund in hun kwaliteitstraject. Hieronder bevinden zich kleine en middelgrote (handels)organisaties, bouw- en aannemingsbedrijven, detacheringsorganisaties, organisaties op het gebied van logistieke dienstverlening, gemeentelijke organisaties etc.

Industrie

 • Traject naar certificering ISO-9001 begeleid

Ga naar de website van:
Bömer Engineering Services

 • Doorlichting van de organsatie uitgevoerd
 • Begeleiden van een strategische oriëntatie
 • Begeleiden van het opstellen van een bedrijfshandboek
 • Begeleiden certificering conform MKB-Groeicertificaat ®

Ga naar de website van:
Hytop Hydrauliek

 • Traject naar certificering ISO-9001 begeleid

Ga naar de website van:
KMS Metaal

 • Uitvoeren interne audits
 • Begeleiden naar certificering ISO-9001
 • Begeleiden certificering PED
 • Begeleiden externe auditor van de certificerende instantie

Ga naar de website van:
Uniechemie

KAM-manager op afroep (ca. 3 medewerkers)

Opdracht:

 • optimaliseren en bijhouden van zorgsystemen
 • implementeren van nieuwe procedures
 • opzetten van kwartaalacties
 • vertegenwoordigen van de organisatie in diverse overlegstructuren

Resultaten:

 • non-conformities vanuit certificeringsaudits beantwoord
 • kwartaalacties geïnitieerd

Ga naar de website van:
Van der Linden & Veldhuis

ICT

 • Begeleiden naar certificering conform ISO-9001.
 • Doorvoeren van verbeteringen
 • Uitvoeren van interne audits

Ga naar de website van:
Avnet Applied Computing

 • Bedrijfsdoorlichting doorgevoerd
 • Workshop strategische oriëntatie gemaakt
 • Herverdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB’s) begeleid

Ga naar de website van:
TSD Automatisering

Intermediairs

 • Begeleiding van het traject naar certificering conform NEN4400-1

Ga naar de website van:
www.bcgroup.nl

 • Begeleiden van het opstellen van een bedrijfshandboek
 • Begeleiding naar de certificering van ISO-9001

Ga naar de website van:
Kolsloot Kadmos

Bouw en vastgoed

 • Uitvoeren van een bedrijfsdoorlichting
 • Begeleiden van herstructurering directiestructuur
 • Begeleiding certificeringstraject ISO-9001
 • Begeleiding certificeringstraject VCA**
 • Begeleiding van de externe auditor van de certificerende instantie

Ga naar de website van:
Bramer Beheer

 • Herstructurering van de bedrijfshandboek begeleid

Ga naar de website van:
Dros Schoonmaakdiensten

 • Traject naar certificering ISO-9001 en VCA begeleid

Ga naar de website van:
Lugthart Groep

 • Begeleiden traject naar certificering VCA**

Ga naar de website van:
Meerwaarde Totaal

 • Herstructurering van de bedrijfshandboeken doorgevoerd
 • Begeleiding van een strategische oriëntatie
 • Begeleiden certificering ISO-9001
 • Begeleiden certificering BRL-6000
 • Begeleiden erkenning installateur brandmeld installaties (BMI-IB)
 • Begeleiden erkenning BORG
 • Verzorgen opfriscursus TBV VRKI
 • Begeleiding van de externe auditor van de certificerende instantie

Ga naar de website van:
Mulder Elektrotechniek

 • Bedrijfsdoorlichting uitgevoerd van groothandels in bouwmaterialen
 • Herstructurering managementstructuur begeleid
 • Opstellen van een bedrijfshandboek
 • Traject naar certificering ISO-9001 begeleid

Ga naar de website van:
Raab Karcher Bouwstoffen

 • Bedrijfsdoorlichting uitgevoerd
 • Herstructurering van de managementstructuur begeleid
 • Diverse cursussen begeleid
 • Opstellen van een bedrijfshandboek begeleid
 • Traject naar certificering ISO-9001 begeleid

Ga naar de website van:
Raab Karcher

 • Traject naar certificering ISO-9001 en ISO-14001 begeleid

Ga naar de website van:
Van der Sijs Techniek en Automatisering

Consultancy

 • Accreditatie begeleid van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Criminaliteitspreventie en veiligheid
 • Begeleiden van het opstellen van een bedrijfshandboek
 • Uitvoeren van een proefaudit
 • Begeleiden van de externe auditor van de Raad voor Accreditatie (RvA)

Ga naar de website van:
Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Assessor Investors in People (op afroep)

Resultaten:

 • initiële en periodieke beoordelingen Investors in People uitgevoerd op basis van Appreciative Inquiry (AI) binnen diverse organisaties in Nederland

Ga naar de website van:
Certiked

Lead Auditor ISO-9001 (IRCA-erkend = International Register of Certificated Auditors)

Resultaten:

 • initiële en periodieke audits ISO-9001 uitgevoerd binnen diverse branches in Nederland

Ga naar de website van:
Det Norske Veritas

Klankbord voor de interne kwaliteitsmedewerker

Projectleider ICT traject (indirect 15 medewerkers / adviseurs)

Resultaten:

 • contacten onderhouden met bestuur, leden en adviseurs
 • ICT-onderzoek begeleid naar e-commerce en e-communicatie binnen en tussen de aangesloten leden
 • (eind)rapportage ICT-onderzoek naar ministerie EZ verzorgd

Bekijk de website van:
NOVAKA Organisatie Kantoorbranche

Handel en retail

 • Uitvoeren van een bedrijfsdoorlichting
 • Begeleiden van een strategische oriëntatie
 • Opstellen van een bedrijfshandboek conform ISO-9001

Ga naar de website van:
Drukkerij Van den Bosch & Fikkert

 • Uitvoeren van een bedrijfsdoorlichting
 • Begeleiden van een Strategische Oriëntatie
 • Opstellen van een handboek conform ISO-9001

Ga naar de website van:
Facom Gereedschappen

 • Traject naar certificering ISO-9001 begeleid
 • Traject naar VCA* begeleid
 • Interne audits uitgevoerd
 • Begeleiden van de externe auditor van de certificerende instanties

Ga naar de website van:
IJslander B.V.

 • Traject naar certificering ISO-9001 begeleid

Ga naar de website van:
Innocare

 • Begeleiden van een strategische oriëntatie
 • Begeleiden van het opstellen van een bedrijfshandboek

Ga naar de website van:
Kabri Kantoorefficiency

 • Begeleiden van een strategisch oriëntatie
 • Begeleiden van het opstellen van een bedrijfshandboek
 • Uitvoeren van een proef audit ISO-9001

Ga naar de website van:
Kerkhof Medical Service

 • Traject naar certificering ISO-9001 begeleid

Ga naar de website van:
Lievaart & Slaghuis Pallethandel

 • Begeleiden opstellen bedrijfshandboek
 • Uitvoeren interne audits
 • Begeleiding naar certificering conform ISO-9001
 • Begeleiding naar certificering conform ISO-14001

Ga naar de website van:
www.reewoud.nl

 • Strategische oriëntatie uitvoeren
 • Herstructurering van de bedrijfshandboek
 • Uitvoeren interne audits
 • Begeleiden van de externe auditors van de certificerende instellingen

Ga naar de website van:
Ruysch International

 • Klankbord voor nieuw management
 • Hersturcturering van bedrijfshandboek begeleid
 • Interne audits uitgevoerd
 • Externe auditor begeleid van de certificerende instelling

Ga naar de website van:
Smepro International

 • Herstructurering bedrijfshandboek begeleid
 • Interne audits uitvoeren
 • Externe audits begeleiden van de certificerende instanties
 • Klankbord voor de kwaliteitsmedewerker

Ga naar de website van:
Vierhouten Palletindustrie

 • Traject naar certificering ISO-9001 begeleid
 • Interne audits uitgevoerd
 • Externe audits van de certificerende instanties begeleid
 • Klankbord voor interne kwaliteitsmedewerker

Ga naar de website van:
Wihamij Palletindustrie

Interim Management

Quality, Health & Safety Manager a.i. (indirect 10 medewerkers)

Resultaten:

 • contacten onderhouden met opdrachtgever en lokale overheden
 • implementatie managementsysteem binnen organisatie
 • managementsysteem beoordeeld naar ISO-9000 normen

Interim Kwaliteitsadviseur

Resultaten:

 • structuur bedrijfshandboek opgesteld
 • verbeterprocessen opgestart

Kwaliteitsmanager a.i. (2 medewerkers)

Resultaten:

 • structurering kwaliteitssysteem begeleid
 • klankbordfunctie voor management vervuld
 • traject certificering NEN-EN-ISO 9001:2000 begeleid
 • organisatie begeleid met cultuurverandering
 • cursussen, trainingen en workshops ontwikkeld en gegeven

Ga naar de website van:
Flextronics Logistics

Organisatie adviseur / bedrijfskundige (indirect 30 medewerkers)

Opdracht:

 • Sector Grondgebiedzaken, afdelingen RO, Bouw, Civiel, Milieu en Groen: in kaart brengen / beschrijven bedrijfsprocessen
 • begeleiden doorvoeren organisatieveranderingen

Resultaten:

 • organisatie begeleid met herstructurering door samenvoeging van afdelingen Bouw en Milieu
 • samenwerking binnen- / buitendienst gestructureerd en verbeterd

Ga naar de website van:
Gemeente Heumen

 

Kwaliteitsmanager (ca. 3 medewerkers)

Opdracht:

 • optimaliseren en bijhouden van kwaliteitssysteem
 • begeleiden INK-traject fase II naar fase III
 • vertegenwoordigen van de organisatie in diverse overlegstructuren

Resultaten:

 • non-conformities vanuit certificeringsaudits beantwoord
 • on-going traject INK Fase II naar Fase III

Ga naar de website van:
Kamer van Koophandel

Hoofd afdeling Audit en Certificering a.i. (ca. 10 medewerkers)

Opdracht:

 • herinrichten en professionaliseren van de afdeling
 • implementeren van nieuwe werkprocessen
 • verhogen klantgerichtheid van de medewerkers
 • verhogen resultaatgerichtheid van de medewerkers

Resultaten:

 • organisatie begeleid met herstructurering
 • organisatie begeleid met cultuurverandering

Ga naar de website van:
Nationaal Centrum voor Preventie

herontwerp kwaliteitsmanagementsysteem

Ga naar de website van:
Raad voor Accreditatie

projectmanager Transitie CCKL naar ISO15189

Ga naar de website van:
Certe

Overig

Adviseur / onderzoeker

Resultaten:

 • de zelfevaluatie conform INK-model begeleid
 • stake-holders-onderzoek uitgevoerd
 • klanttevredenheidonderzoek uitgevoerd

 • Begeleiden accreditatie traject conform norm NEN-EN 45012
 • Klankbord voor interne kwaliteitsmedewerker
 • Uitvoeren een proefauditDouwe Meetsma

Douwe Meetsma:
“Ik ben een resultaatgedreven adviseur en (interim) manager met een focus op het menselijke perspectief. Binnen mijn projecten is dit altijd een belangrijke factor geweest bij de uitvoering van een verandering (cultuur, marktgerichtheid, professionalisering). Tijdens mijn loopbaan heb ik ervaring opgedaan in diverse branches, nationaal en internationaal.”

Douwe Meetsma op LinkedIn mijn profiel op LinkedIn


Handelsregister 08190823
BTW identificatienummer NL001331951B65

Douwe Meetsma / Meetsma Advies is opgenomen in het CRKBO register.
CRKBO Geregistreerd Docent