Workshop strategische oriëntatie

De economie staat op zijn kop. De nationale en internationale concurrentie worden feller. Het belang van clustervorming aan zowel vraag- als aanbodzijde neemt toe. Decentralisatie en verzelfstandiging zijn aan de orde van de dag. Hoog tijd om na te denken over eventuele vervolgstappen en hoe u uw marktpositie op zijn minst kunt consolideren.

Praktische tips
De workshop Strategische Oriëntatie reikt praktische tips, handvatten en oplossingen aan. Het zijn lastige tijden. arbeidsrelaties veranderen, er is meer behoefte aan kennis en het consumentengedrag is redelijk onvoorspelbaar. Wat is de juiste koers in deze onstuimige tijd?

Activiteitenplan
Tijdens de workshop Strategische Oriëntatie worden het bestaansrecht en de doelstellingen van de organisatie praktijkgericht vastgelegd en uitgediept. Onze deskundige coach prikkelt ú en uw medewerkers na te denken over de toekomst. Op basis van een marktpositieanalyse wordt een doelgericht activiteitenplan opgesteld. Activiteiten waarmee uw organisatie de uitdagingen van deze tijd succesvol tegemoet kan treden.

Voor wie bestemd?
De workshop Strategische Oriëntatie is een ‘bezinningsworkshop’. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie zijn welkom. Een specifieke vooropleiding is niet vereist.

Doelstellingen

  • Grotere bewustwording van de kerncompetenties van de organisatie.
  • Het in beeld krijgen van de kansen en bedreigingen en een helder inzicht in de sterke en zwakke punten van de eigen organisatie.
  • Het opnieuw formuleren van bedrijfsdoelstellingen en het schrijven van een strategisch plan om deze doelstellingen te realiseren.

Succesfactoren
De sterkte/zwakte-analyse, zowel extern als intern, wordt verwerkt in een matrix. Kansen worden vervolgens gedefinieerd in de richting van omzetvergroting en/of kostenverlaging. Dat kan onder andere door interne werkwijzen te verhelderen, klanten langer aan u te binden, nieuwe producten of diensten te ontwikkelen (innovatie), verbreding van de bestaande markt en nieuwe markten te bewerken. Bedreigingen die het functioneren in de weg staan, worden eveneens in kaart gebracht met als doel het mogelijke effect daarvan te minimaliseren.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Resultaat
De workshop Strategische Oriëntatie maakt de organisatie bewuster van de eigen kracht en leidt bij de deelnemers tot meer motivatie en een grotere betrokkenheid bij de eigen organisatie: basisvoorwaarden voor een succesvolle implementatie!

De workshop Strategische Oriëntatie zorgt ervoor dat een organisatie zich (nog beter) bewust wordt van zijn eigen kracht. Bovendien vergroot en stimuleert de workshop de motivatie en de betrokkenheid van de deelnemers bij de eigen organisatie.

download dit bestand
Download: ‘leaflet workshop’ (grootte 368 k)Douwe Meetsma

Douwe Meetsma:
“Ik ben een resultaatgedreven adviseur en (interim) manager met een focus op het menselijke perspectief. Binnen mijn projecten is dit altijd een belangrijke factor geweest bij de uitvoering van een verandering (cultuur, marktgerichtheid, professionalisering). Tijdens mijn loopbaan heb ik ervaring opgedaan in diverse branches, nationaal en internationaal.”

Douwe Meetsma op LinkedIn mijn profiel op LinkedIn


Handelsregister 08190823
BTW identificatienummer NL001331951B65

Douwe Meetsma / Meetsma Advies is opgenomen in het CRKBO register.
CRKBO Geregistreerd Docent