Wat u mag verwachten van uw coach

Coaching is een ervaringsgerichte leermethode welke bestaat uit een aantal gestructureerde bijeenkomsten van een manager of leidinggevende met een coach. De basis wordt gevormd door analyse van werkomgeving en werkgedrag, rollen en vaardigheden, belemmeringen en formulering van de gewenste situatie. De kern van de methode is dat de manager of leidinggevende ondersteund wordt in het objectiveren van eigen werkgedrag, rol en vaardigheden en het ontdekken van ontwikkelingskansen. Uiteindelijk zal de betrokkene in staat zijn zelfstandig alternatieven te ontwikkelen, deze in het werk toe te passen en de effecten ervan te beoordelen.

Het vooropgestelde doel is leren bepaalde probleemstellingen zelfstandig te onderzoeken en op te lossen vanuit de aanwezige eigen specifieke kennis, beroepsvaardigheden en persoonlijke mogelijkheden. Leren door coaching is zichzelf ontwikkelen op uiteenlopende aspecten als vergroting van leidinggevende vaardigheden; conflicthantering; samenwerking; beleidsontwikkeling; etc..

Waarom en wanneer kiezen voor coaching?
De uitgangssituatie van organisatie en betrokkene bepaalt de geschiktheid van deze methode. Een specifieke vraagstelling kan de keus bepalen, maar ook de persoon van de betrokkene zelf. Coaching kan een aanvulling zijn op training, maar ook een voorbereiding erop. Het kan daarnaast een alternatief zijn voor iemand die in een trainingsgroep, om uiteenlopende redenen, niet tot zijn of haar recht komt.

Voor wie
Coaching is bestemd voor managers of leidinggevenden. De gesprekken vinden individueel met een coach plaats. Bij specifieke vraagstellingen binnen een organisatie kan coaching ook plaatsvinden met een kleine groep. Kernvoorwaarden zijn aanwezigheid van ontwikkelingspotentieel en vermogen tot reflectie.

Uitgangspunt
De effectiviteit in het werk wordt niet zelden bepaald door het vermogen om te organiseren en te presenteren. Tijd is in menige functie een schaars middel, problemen zijn talrijk en gedachten en concepten moeten helder en beknopt worden overgedragen. Niet zelden zijn verschillen van mening over prioriteiten bronnen van conflict.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Voordelen

Individueel
Er vindt volledige afstemming plaats op de vraagstelling; – De eigen werksituatie, rol en persoonlijke mogelijkheden staan centraal.

Continue en intensief
De tijd tussen de gesprekken wordt benut voor ontplooiing van de activiteiten welke voortvloeien uit ontwikkelde inzichten: werktijd tijdens de coachingperiode is ook leertijd.

Flexibel
Coaching kan op flexibele wijze plaatsvinden. In of buiten werktijd: intern of extern.

Niet langer dan nodig
De duur van een coachingperiode is afhankelijk van de vraagstelling. Het aantal bijeenkomsten wordt vooraf met de opdrachtgever vastgelegd. De duur van een coachingbijeenkomst is doorgaans 1,5 uur. De frequentie van de bijeenkomsten is doorgaans per twee weken. Dit blijkt in de praktijk het meest effectief te zijn.Douwe Meetsma

Douwe Meetsma:
“Ik ben een resultaatgedreven adviseur en (interim) manager met een focus op het menselijke perspectief. Binnen mijn projecten is dit altijd een belangrijke factor geweest bij de uitvoering van een verandering (cultuur, marktgerichtheid, professionalisering). Tijdens mijn loopbaan heb ik ervaring opgedaan in diverse branches, nationaal en internationaal.”

Douwe Meetsma op LinkedIn mijn profiel op LinkedIn


Handelsregister 08190823
BTW identificatienummer NL001331951B65

Douwe Meetsma / Meetsma Advies is opgenomen in het CRKBO register.
CRKBO Geregistreerd Docent