Nieuws

2021 en op naar het nieuwe normaal

Het jaar 2020 heeft velen niet gebracht wat ze er eind 2019 van verwacht hadden. Het virus heeft veel bedrijven flink te pakken gehad. Andere werkwijzen, veel op afstand werken, of zelfs helemaal niet (meer) werken! Het was telkens weer aanpassen aan de nieuwe verordeningen, RIVM-richtlijnen en kabinetsbesluiten.

Verder lezen…

Corona en de nieuwe werkelijkheid

Vroeger was alles beter, ik hoor het mijn ouders nog zeggen. En dan kreeg ik weer enkele voorbeelden te horen, vooral als ik zelf kennelijk iets gedaan had wat volgens mijn ouders eigenlijk niet kon, of misschien wel zeer ongepast was. Verder lezen…

Corona, en hoe nu verder

Plotseling leek de hele wereld stil te staan. Het corona virus zette (bijna) alles op slot. De horeca ging dicht, musea dicht en evenementen afgelast, veel contactberoepen kregen een beroepsverbod. Verder lezen…

Een nieuw jaar, nieuwe kansen

Daar sta je dan. Weer een heel nieuw jaar voor de boeg met nieuwe uitdagingen, veel mogelijkheden en misschien nog enkele nachtmerries uit het oude jaar. Je hebt best veel zin om de nieuwe zaken aan te pakken, maar die oude pijnpunten blijven je achtervolgen, beheersen je gedachten. Je komt eigenlijk niet aan die leuke nieuwe kansen toe.

Verder lezen…

Vertrouwenspersoon en Sociale Veiligheid

Je probeert als werkgever een zo veilig mogelijke werkomgeving te realiseren voor al je medewerkers. Je hebt een personeelsreglement en duidelijke werkafspraken, goed ingerichte werkplekken enzovoort. En toch gaat het dan nog mis . . . Verder lezen…

De coach als sparringpartner voor managers en ondernemers

Voorzitters, directeuren en managers hebben een schitterende maar soms ook eenzame job. Iedereen kent wel voorbeelden van zaken waarover je met niemand ‘van binnen’ echt open kunt praten. Soms ook betreft het uw eigen, huidige en/of toekomstige functioneren. Soms ‘lukken dingen gewoon niet’ Verder lezen…

Opereren in een veranderende markt

Ondernemen is inspelen op kansen in de markt, meebuigen met veranderende omstandigheden en aanpassen aan bijgestelde wet- en regelgeving. Waar voorheen kredieten verkregen werden op basis van de directe relatie tussen lokale bankier en ondernemer, Verder lezen…

Werkomgeving en Veiligheid / Arbowetgeving

Ach, al die certificeringen . . . Het is alleen maar geldklopperij! Overal heb je dure adviseurs bij nodig, een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) is nooit goed genoeg en die inspecteurs van de Certificerende Instellingen hebben elke keer weer iets nieuws om te zeuren. Verder lezen…

Circulaire economie

Het nieuwe modewoord of de nieuwe werkelijkheid? Je kunt geen magazine openslaan of er staat wel een artikel in over de circulaire economie. Hoe goed het is om hier aandacht te besteden, hoe noodzakelijk het is om hiertoe over te gaan, welke voordelen het biedt, welke (on)mogelijkheden het geeft. Het ene artikel nog mooier dan het andere. Verder lezen…

Dilemma’s

Laatst werd ik aangesproken met de vraag: Houdt het dan nooit eens op? Heb ik net de ene wijziging doorgevoerd omdat de Arbeidsinspectie een opmerking maakte tijdens een projectbezoek, moet ik nu weer een verandering doorvoeren omdat een auditor niet akkoord wil gaan Verder lezen…