Interim Management

Soms is ter overbrugging van een piekperiode tijdelijke invulling een goede oplossing. Een manager is ziek of u kunt – lopende een werving & selectieperiode – een opengevallen post niet onbezet laten. Meetsma Advies heeft diverse interim management projecten uitgevoerd. Enkele voorbeelden zijn:

Kwaliteitsmanager (ca. 3 medewerkers)
Opdracht:
– optimaliseren en bijhouden van kwaliteitssysteem
– begeleiden INK-traject fase II naar fase III
– vertegenwoordigen van de organisatie in diverse overlegstructuren
Resultaten:
– non-conformities vanuit certificeringsaudits beantwoord
– on-going traject INK Fase II naar Fase III

KAM-manager op afroep (ca. 3 medewerkers)
Opdracht:
– optimaliseren en bijhouden van zorgsystemen
– implementeren van nieuwe procedures
– opzetten van kwartaalacties
– vertegenwoordigen van de organisatie in diverse overlegstructuren
Resultaten:
– non-conformities vanuit certificeringsaudits beantwoord
– kwartaalacties geïnitieerd

Interim Kwaliteitsadviseur
Resultaten:
– kwaliteitsbeleid geïmplementeerd
– structuur bedrijfshandboek opgesteld
– verbeterprocessen opgestart

Adviseur / onderzoeker
Resultaten:
– de zelfevaluatie conform INK-model begeleid
– stake-holders-onderzoek uitgevoerd
– klanttevredenheidonderzoek uitgevoerd

Beoordelaar / Auditor ISO-9001:2000 (op afroep)
Resultaten:
– initiële en periodieke audits ISO-9001:2000 uitgevoerd op basis van Appreciative Inquiry (AI) binnen diverse kennis-intensieve organisaties in Nederland

Projectleider / Manager / Organisatie adviseur / Trainer

Hoofd afdeling Audit en Certificering a.i. (ca. 10 medewerkers)
Opdracht:
– herinrichten en professionaliseren van de afdeling
– implementeren van nieuwe werkprocessen
– verhogen klantgerichtheid van de medewerkers
– verhogen resultaatgerichtheid van de medewerkers
Resultaten:
– organisatie begeleid met herstructurering
– organisatie begeleid met cultuurverandering

Organisatie adviseur / bedrijfskundige (indirect 30 medewerkers
Opdracht:
– Sector Grondgebiedzaken, afdelingen RO, Bouw, Civiel, Milieu en Groen: in kaart brengen / beschrijven bedrijfsprocessen
– begeleiden doorvoeren organisatieveranderingen
Resultaten:
– organisatie begeleid met herstructurering door samenvoeging van afdelingen Bouw en Milieu
– samenwerking binnen- / buitendienst gestructureerd en verbeterd

Kwaliteitsmanager a.i. (2 medewerkers)
Resultaten:
– structureren kwaliteitssysteem begeleid
– klankbordfunctie voor management vervuld
– traject certificering NEN-EN-ISO 9001:2000 begeleid
– organisatie begeleid met cultuurverandering
– cursussen, trainingen en workshops ontwikkeld en gegeven

Projectleider ICT traject (indirect 15 medewerkers / adviseurs)
Resultaten:
– contacten onderhouden met bestuur, leden en adviseurs
– ICT-onderzoek begeleid naar e-commerce en e-communicatie binnen en tussen de aangesloten leden
– (eind)rapportage ICT-onderzoek naar ministerie EZ verzorgd

Quality, Health & Safety Manager a.i. (indirect 10 medewerkers)
Resultaten:
– contacten onderhouden met opdrachtgever en lokale overheden
– implementatie managementsysteem binnen organisatie
– managementsysteem beoordeeld naar ISO-9000 normen

Lead Auditor ISO-9001 (IRCA-erkend = International Register of Certificated Auditors)
Resultaten:
– initiële en periodieke audits ISO-9001 uitgevoerd binnen diverse branches in Nederland

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.Douwe Meetsma

Douwe Meetsma:
“Ik ben een resultaatgedreven adviseur en (interim) manager met een focus op het menselijke perspectief. Binnen mijn projecten is dit altijd een belangrijke factor geweest bij de uitvoering van een verandering (cultuur, marktgerichtheid, professionalisering). Tijdens mijn loopbaan heb ik ervaring opgedaan in diverse branches, nationaal en internationaal.”

Douwe Meetsma op LinkedIn mijn profiel op LinkedIn


Handelsregister 08190823
BTW identificatienummer NL001331951B65

Douwe Meetsma / Meetsma Advies is opgenomen in het CRKBO register.
CRKBO Geregistreerd Docent