Verbetering bedrijfsvoering

Meer efficiëntie
Douwe Meetsma, directeur van organisatie-adviesbureau Meetsma Advies, is er duidelijk over. “Een gedegen analyse van de bedrijfssituatie is essentieel. Bedrijfsvoering kun je alleen maar verbeteren door de inefficiëntie op te lossen. Wij hebben veel kennis en kunde in het implementeren, begeleiden en revitaliseren van kwaliteitssystemen. Alles draait om structuur en kwaliteit. Dat geldt ook voor onze workshops strategische oriëntatie, themadagen over kwaliteitszorg, training over het uitvoeren van interne audits of het houden van functioneringsgesprekken, maar zeker ook bij het ISO-proof maken van bedrijven.

Investeer in mensen
Tot Meetsma’s brede aanbod behoort ook het beoordelen van organisaties tegen de norm Investors in People. Een norm die organisaties leert het beste uit hun mensen te halen. Douwe Meetsma is van huis uit chemisch analist en ziet een duidelijke parallel met zijn vroegere vakgebied. “Complexe organisaties kun je uit elkaar trekken tot de samenstellende elementen. De medewerkers. Investeer in uw werknemers. Een analyse door een derde partij maakt het voor bedrijven eenvoudiger om noodzakelijke verbeteringen en veranderingen door te voeren. Het levert nieuwe, vaak verrassende inzichten op. En…vreemde ogen dwingen.”

Houd overzicht
Overzicht is erg belangrijk bij het leiden van een bedrijf of organisatie. Organisatiestructuren en bedrijfsprocessen eisen een solide vastlegging van taken en verantwoordelijkheden. Transparantie en duidelijkheid vormen de aorta voor efficiënte bedrijfsvoering. Basiselementen die ook voor de meeste certificeringen van toepassing zijn. Meetsma Advies helpt u de structuur terug te brengen in uw organisatie. Wanneer zeer specialistische kennis nodig is dan is deze eenvoudig te mobiliseren vanuit een jarenlang opgebouwd breed relatienetwerk. Meetsma Advies brengt u verder.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Fases in het kwaliteitstraject: Magnificent 7

Meetsma Advies staat u bij in de verbetering van uw bedrijfsvoering. We doorlopen daarbij de volgende stappen:

Resultaat:

 • opdracht tot doorlichting

Resultaat:

 • verslag met analyse
 • actieplan

 • Voorlichting management en kader
 • Vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Starten van verbeteracties, schrijven van (concept)procedures

Resultaat:

 • resultaten van verbeteracties
 • concept kwaliteitshandboek

Voorlichting personeel, invoeren handboek en procedures.

Resultaat:

 • bijstelling verbeteracties
 • acceptatie verbeteringen
 • ondertekening handboek

Evalueren of doelen bereikt zijn.

Resultaat:

 • conclusie: doelen zijn gehaald
 • nieuwe verbeteracties (blijvend verbeteren)

Certificeren van het kwaliteitsmanagementsysteem

Optimaliseren van het kwaliteitsmanagementsysteem

 

download dit bestand
Download: ‘leaflet ISO-9000’ (grootte 650 k)Douwe Meetsma

Douwe Meetsma:
“Ik ben een resultaatgedreven adviseur en (interim) manager met een focus op het menselijke perspectief. Binnen mijn projecten is dit altijd een belangrijke factor geweest bij de uitvoering van een verandering (cultuur, marktgerichtheid, professionalisering). Tijdens mijn loopbaan heb ik ervaring opgedaan in diverse branches, nationaal en internationaal.”

Douwe Meetsma op LinkedIn mijn profiel op LinkedIn


Handelsregister 08190823
BTW identificatienummer NL001331951B65

Douwe Meetsma / Meetsma Advies is opgenomen in het CRKBO register.
CRKBO Geregistreerd Docent