De Praatpaal

Voorzitters, directeuren en managers hebben een schitterende maar soms ook eenzame job. Iedereen kent wel voorbeelden van zaken waarover je met niemand ‘van binnen’ echt open kunt praten. Soms ook betreft het uw eigen, huidige en/of toekomstige functioneren. Soms ‘lukken dingen gewoon niet’ en weet u niet (precies) waarom niet. Soms ook zijn er specifieke problemen waarover u in vertrouwen met iemand wilt praten.

In die situatie kan een externe praatpaal, een persoonlijke coach uitkomst bieden. De coach treedt, in een vertrouwelijke sfeer, op als meedenkende en meevoelende ‘partner’.

Conflict-oplossend vermogen
De effectiviteit in het werk wordt niet zelden bepaald door het vermogen om te organiseren en te presenteren. Tijd is in menige functie een schaars middel, problemen zijn talrijk en gedachten en concepten moeten helder en beknopt worden overgedragen. Niet zelden zijn verschillen van mening over prioriteiten bronnen van conflict.

Ervaringsgerichte leermethode
Coaching is een ervaringsgerichte leermethode die bestaat uit een aantal gestructureerde bijeenkomsten van een manager of leidinggevende met een coach.
De basis wordt gevormd door analyse van werkomgeving en werkgedrag, rollen en vaardigheden, belemmeringen en formulering van de gewenste situatie. De kern van de methode is dat de manager of leidinggevende ondersteund wordt in het objectiveren van eigen werkgedrag, rol en vaardigheden en het ontdekken van ontwikkelingskansen.
Uiteindelijk zal de betrokkene in staat zijn zelfstandig alternatieven te ontwikkelen, deze in het werk toe te passen en de effecten ervan te beoordelen.

Het vooropgestelde doel is leren bepaalde probleemstellingen zelfstandig te onderzoeken en op te lossen vanuit de aanwezige eigen specifieke kennis, beroepsvaardigheden en persoonlijke mogelijkheden. Leren door coaching is zichzelf ontwikkelen op uiteenlopende aspecten als vergroting van leidinggevende vaardigheden; conflicthantering; samenwerking; beleidsontwikkeling; etc..

De coach als praatpaal, meedenkende en meevoelende partner.

 

Douwe Meetsma, ook verschenen in: Het Ondernemersbelang