Corona en de nieuwe werkelijkheid

Vroeger was alles beter, ik hoor het mijn ouders nog zeggen. En dan kreeg ik weer enkele voorbeelden te horen, vooral als ik zelf kennelijk iets gedaan had wat volgens mijn ouders eigenlijk niet kon, of misschien wel zeer ongepast was. Gek hè, als ik dan een paar dagen later vroeg of ze die ‘goeie ouwe tijd’ op dat moment écht terug wilden hebben, dan bleef het vaak stil.

Gaan we dat nu ook beleven? Ons leven is door Corona wel heel erg op z’n kop gezet. Wat heel vanzelfsprekend was, mag nu niet meer. Een hand geven? Een, twee of drie kussen op de wang? Het is voorlopig voorbij!

Gek hè, ik heb al heel veel dames de verzuchting horen slaken: Zijn we eindelijk van dat gekus af! Wat ooit begon als een beleefde handkus, groeide uit tot een, twee of drie ‘luchtkussen’ en later zelfs kussen op de wang! En dan maakt het al niet eens meer uit of je tot eenzelfde familie behoorde of nagenoeg ’vreemden’ voor elkaar was. Lidmaatschap van een club of groepering was voldoende excuus . . .

Gaan we over een jaar de verzuchting slaken: vroeger was alles beter met dat Corona, we hoefden niet meer te kussen en nu, na Corona, misschien nog wel fanatieker kusgedrag!

Of wordt het: Corona heeft er in ieder geval blijvend voor gezorgd dat onze begroetingsrituelen sterk versimpeld zijn!

En dan de economie! Volgens het CBS was de krimp in de eerste helft van 2020 catastrofaal! Een enorme teruggang in beschikbare banen, een sterk opgelopen werkloosheid, met name in de sectoren horeca, schoonmaak en zzp-ers. Maar, mede door de ingezette steunmaatregelen is de krimp in Nederland aanzienlijk minder dan in de landen om ons heen! Kennelijk hebben de getroffen maatregelen hun effect gehad!

Natuurlijk weten we nu nog niet of er een tweede golf gaat komen, met alle negatieve gevolgen van dien. Maar de ontwikkelingen met diverse vaccins heeft ook zijn voortgang! Poetin heeft voor Rusland het eerste vaccin vrijgegeven: een beetje ‘nood breekt wet’. Natuurlijk moet een nieuw vaccin 100% (of zelfs 1000%?) veilig zijn, maar soms kun je even niet wachten op die laatste 10 of 5% zekerheid. Die laatste procenten kosten heel erg veel tijd. Ook daarin herken je weer de 80/20-regel van het kwaliteitsdenken. Om 80% resultaat te realiseren heb je 20% van de inspanning nodig. Maar de laatste 20% kosten je nog eens 80% van je inspanning!