Circulaire economie

Het nieuwe modewoord of de nieuwe werkelijkheid? Je kunt geen magazine openslaan of er staat wel een artikel in over de circulaire economie. Hoe goed het is om hier aandacht te besteden, hoe noodzakelijk het is om hiertoe over te gaan, welke voordelen het biedt, welke (on)mogelijkheden het geeft. Het ene artikel nog mooier dan het andere.

Vast staat dat alleen maar produceren voor de afvalberg geen optie (meer) is. Grondstoffen zijn niet onuitputtelijk beschikbaar en alleen maar afval produceren is onbetaalbaar.

Kijkend naar de oude agrarische sector dan is circulaire economie helemaal nies nieuws. Alleen door de steeds verdergaande verhoging van opbrengstvereisten is de balans verdwenen en hebben we te maken gekregen met een mestoverschot. En om dat weg te werken zijn soms drastische maatregelen nodig.

Maar niet alleen daar moeten nieuwe wegen gevonden worden. In alle bedrijfstakken moet kritisch gekeken worden naar productiemethoden, inkoopkanalen en afvalstromen. Een halffabricaat voor weinig geld kopen / laten maken ergens aan de andere kant van de wereld en dan door het transport een enorme bijdrage leveren aan de CO2 belasting, is dat maatschappelijk wel verantwoord? En die afvalstroom: is al get afval echt niet meer als grondstof voor nieuwe toepassingen te gebruiken? Of is het mogelijk hier bij het ontwerp al rekening mee te houden?

Veel nieuwe initiatieven worden al aangedragen, deels op incidentele en individuele basis, maar een jaarlijks congres zoals Cleantech Tomorrow kan een enorme boost geven aan deze bewustwording en een goede aanzet geven voor telkens nieuwe initiatieven!

En dan blijkt dat er ook nog een duidelijk positief economisch effect gerealiseerd kan worden! De voorbeelden zijn beschikbaar en spreken boekdelen (of Euro’s 🙂 ).