Douwe Meetsma, de coach

Wij mensen zijn gewoontedieren. Gebaande paden lopen lekker vertrouwd; sleur werkt verslavend. Wakker blijven is een hele kunst. Een coach zorgt ervoor dat we helder blijven.

Externe spiegel

Of je nu voorzitter bent of directeur, manager of ondernemer, je staat er vaak alleen voor. Hoe eenzaam is het aan de top…. Eenzaamheid verblindt vanwege het risico op verkokerd denken, en remt de zo noodzakelijke creativiteit. En dat is niet goed. Voor de directeur of ondernemer niet en voor zijn organisatie niet. Een persoonlijke coach kan dan uitkomst bieden.

‘Dat werkt zowel in situaties met problemen als preventief’, vertelt Douwe Meetsma van het gelijknamige organisatieadviesbureau. ‘Soms loopt het niet helemaal lekker in de organisatie. Dan is het goed om eens een externe spiegel voorgezet te krijgen. Je hebt een soms zo eenzame job en loopt tegen zaken aan, waarover je met niemand binnen je organisatie echt open kunt praten. Of je loopt tegen je eigen, huidige of toekomstige functioneren aan. Of soms lukken dingen gewoon niet, zonder dat een-twee-drie duidelijk is hoe dat nou kan. Of zijn er specifieke onderwerpen om gewoon eens met iemand van buiten in vertrouwen over te praten.’

Letterlijk meelopen

Een externe coach kan, niet gehinderd door materie- of organisatiekennis, in een vertrouwde omgeving meedenken. ‘Soms komt dit neer op letterlijk meelopen. ‘Dan loop ik samen met mijn opdrachtgever een tijdje in een park of in de natuur. Dat kan een keer zijn of drie keer of nog vaker. Zo’n wandeling leidt af en biedt focus; op kantoor blijf je toch in een bepaalde sfeer hangen. Door naast elkaar te lopen en wat je om je heen ziet als aanknopingspunten te benutten, krijgen de gesprekken eerder diepgang met inzichten die tot antwoorden op de individuele vragen leiden.’

Voor echt vrij denken en fantaseren is zo’n wandeling buiten bijzonder geschikt. Maar in andere situaties is juist “on site”, binnen de muren van het bedrijfspand, een sessie beter.

‘Binnensmuurs proef en ruik  je de organisatie en kun je je nadrukkelijk spiegelen in de voor verbetering vatbare bedrijfssituatie.’

Hoe de coaching wordt ingevuld, bepaalt de opdrachtgever uiteraard uiteindelijk zelf. ‘Hij bepaalt voor welke zaken hij de coach wil gebruiken. Dat terrein kan smal en heel breed zijn. Belangrijke eigenschappen van een coach zijn: goed kunnen luisteren, rationaliteit en emotie kunnen onderscheiden en zaken kunnen verhelderen.’

Iedere topmanager zou zich de ruimte moeten gunnen om met een derde vertrouwelijk over zijn organisatie en het eigen functioneren te kunnen spreken. Dat komt zowel de betrokkene als de organisatie ten goede.

Coaching kan overal: op kantoor, thuis of op een neutrale locatie. Belangrijk is dat de opdrachtgever zich prettig voelt en dat de omgeving daaraan bijdraagt.

De meest effectieve stap is de persoonlijke kennismaking.