Winnen

Ondernemen is deelnemen aan een constante wedstrijd. Samen met je collega ondernemers ben je dagelijks bezig om de beste resultaten te halen. Op de kortere termijn, maar zeker ook op de langere termijn. Soms moet je iets toegeven aan een ander, soms kun je genieten van een klinkende overwinning.

Maar winnen komt niet vanzelf. Er moet wel iets voor gebeuren! Je moet een product of dienst hebben waar behoefte aan is. Maar dat is niet genoeg . . . Een goed product aangeboden vanuit een organisatie die rammelt, die niet goed in elkaar zit, zal het in de markt niet redden. Doordat de interne efficiëntie onvoldoende is, zal de prijsstelling te hoog liggen of de beleving door de klant is achteraf zodanig dat deze een negatieve uitstraling kan worden.

De wereld om ons heen verandert, soms heel snel. En wij zullen daar op in moeten spelen, continu gericht op verbetering van de eigen bedrijfsvoering. Soms met grote schokken, meestal met kleine stapjes.

De nieuwe ISO-9001:2015 norm kan hierbij een hulpmiddel zijn. De nieuwe sterke focus op risicobeheersing kan organisaties een impuls geven om weer eens echt kritisch naar zichzelf te kijken. Waar liggen onze zwaktes, waar zien wij kansen? Een strategische oriëntatie leidend naar een vernieuwde SWOT-analyse kan voor een enorme verheldering zorgen!

Douwe Meetsma brengt structuur in uw organisatie!

 

Douwe Meetsma, ook verschenen in: Het Ondernemersbelang