Stakeholders en kansen

Ja, ik weet best dat in de nieuwe normen ISO-9001 voor Kwaliteitsmanagement en ISO-14001 voor Milieumanagement een nadrukkelijke eis is opgenomen om ‘de omgeving van de organisatie’ in kaart te brengen. En dus zijn veel directeuren en kwaliteitsmanagers druk bezig om hun stakeholders (of belanghebbenden) in kaart te brengen in relatie tot de risico’s die met deze partijen gepaard gaan. Een hele klus wanneer je dit tenminste serieus oppakt!

Dan zie je het risico van die grote klant: wat blijft er aan omzet over wanneer deze afnemer naar een concullega gaat? Hebben we alle kennis die bij die senior werknemer aanwezig is voldoende geborgd in de organisatie? Of is met zijn pensionering (of overstap naar een concullega) alle essentiële kennis in één keer uit de organisatie verdwenen?

Meestal wordt er echter onvoldoende bij stilgestaan dat deze partijen niet alleen maar risico’s en bedreigingen met zich mee brengen. Nee, veel belangrijker is hierbij welke kansen we hiermee kunnen creëren! Leveren we ons hele assortiment aan alle klanten, of zitten er segmenten bij die we maar voor een deel van de afnemers beschikbaar stellen?

Benutten we onze medewerkers wel naar waarde? Vragen we wel voldoende naar de motiverende factoren die voor hen van belang zijn?

Wanneer we naast de risico’s van belanghebbenden óók de kansen in beeld brengen, dan hebben we de basis in kaart gebracht om een SWOT-analyse uit te kunnen voeren: welke sterke punten van onze medewerkers kunnen we gebruiken om de (extra) kansen van onze afnemers op te kunnen pakken?