Stakeholder management

Ben ik al jaren volgens ISO-9001 gecertificeerd en dan gaan ze die norm ineens wijzigen. Houdt het dan nooit op! Denk ik dat alles geregeld is, komt de certificerende auditor zeuren over ‘stakeholder management’. Wat moet ik daar nu weer mee!

Zo maar een kreet van een ondernemer waar ik kortgeleden mee sprak. Al die jaren had een interne kwaliteitsfunctionaris samen met een externe adviseur elke externe audit keurig voorbereid. Nu wil die auditor van het Certificeringsbureau een hele dag met hem praten over zijn klanten, zijn personeel, de leveranciers en wat al niet meer. Zelfs de relatie met zijn aandeelhouders, geldschieters, banken moest aan de orde komen! Waar bemoeit die man zich mee! Heeft hij niks beters te doen! Laat hem toch de werkvloer controleren, daar is hij toch voor!?

Nieuwe insteek ISO-9001

De nieuwe insteek van de ISO-9001 heeft heel wat gevolgen voor de manier waarop een certificerende instantie naar een (kwaliteits)managementsysteem kijkt. Waar voorheen de auditor ging controleren of alles goed beschreven was en door de medewerkers correct werd uitgevoerd, gaat het nu vooral om de mate van beheersing door de directie.  Op welke wijze heeft de directie de risico’s – van de omgeving waarin de organisatie opereert – in beeld. Welke overwegingen heeft de directie met betrekking tot risico-beperkende maatregelen. Hoe worden deze gemonitord.

Wilt U weten welke veranderingen de nieuwe ISO-9001 norm met zich meebrengt? Neem dan contact op.

 

Douwe Meetsma, ook verschenen in: Het Ondernemersbelang