Opereren in een veranderende markt

Ondernemen is inspelen op kansen in de markt, meebuigen met veranderende omstandigheden en aanpassen aan bijgestelde wet- en regelgeving. Waar voorheen kredieten verkregen werden op basis van de directe relatie tussen lokale bankier en ondernemer, moeten checks nu uitgevoerd worden op regio- of hoofdkantoren. De relatie speelt geen rol meer, alleen de harde criteria zijn doorslaggevend.

Crowdfunding

En dus wordt er gezocht naar alternatieven. Crowdfunding levert steeds meer een alternatief voor het verkrijgen van kredieten. Gespecialiseerde bureaus ondersteunen de ondernemer in het traject om via crowdfunding geld binnen te halen.

Private Investors

Een andere optie die steeds meer toegepast wordt is het benaderen van private investeerders om risicodragend vermogen te verwerven. Ondernemers die hun eigen onderneming hebben overgedragen, zijn vaak bereid een deel van hun vermogen in te zetten voor collega ondernemers om daarmee toch een band met het bedrijfsleven te houden, zonder de directe dagelijkse sores daarvan te hebben.

Innoveren

Elke verandering in de wereld van de ondernemer roept om een reactie. Een reactie op kleine schaal, of wat groter. Het blijft noodzakelijk om in te spelen op veranderingen in de markt. Of misschien zelfs wel inspelen op een verandering die je aan ziet komen! Brainstormen met collega’s binnen of buiten de eigen vertrouwde omgeving kan heel verrassende resultaten opleveren. Een oplossingsrichting in de ene sector kan een totaal nieuwe wending geven aan een andere sector. Innovaties komen vaak niet gepland tot stand, maar wel altijd heel toepasbaar! Je moet er wel oog voor hebben en de kansen zien.

Ondernemen in een veranderende omgeving blijft uitdagend en inspirerend!