Meetsma Advies begeleidt iedere organisatie op weg naar certificering

Steeds vaker vormt specifieke certificering een eis in aanbestedingstrajecten. Ook zien managers meer en meer het belang van goed ondernemerschap.

Daarbij zijn ISO 9001, ISO 14001 en VCA veel voorkomende certificeringsnormen die organisaties onder begeleiding van Meetsma Advies met vlag en wimpel weten te halen. “Ik heb ervaring als externe auditor en weet dus wat er van een organisatie gevraagd wordt”, zegt eigenaar Douwe Meetsma. “Nu ben ik als adviseur in heel veel verschillende branches actief, wat mijn alertheid vergroot en brancheblindheid voorkomt.” 

Voor Meetsma Advies staat altijd de organisatie voorop, de norm voor bijvoorbeeld algemeen kwaliteitsmanagement (ISO 9001), milieumanagement (ISO 14001) en veilig, gezond en duurzaam werken (VCA) komt op de tweede plaats. “Ik vind het belangrijk een bedrijf vanuit de eigen organisatie te spiegelen. Wij kijken samen naar de huidige werkwijze, benoemen de verbeterpunten en monitoren of deze ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Dan volgt een proefaudit van mijn kant om te zien of wij klaar zijn voor de externe audit, waar ik natuurlijk altijd ter ondersteuning bij aanwezig ben.”

Positief effect

Bij bijvoorbeeld ISO 9001, de basis voor een gezonde bedrijfsvoering, zoomt Meetsma Advies in op het klantcontact van begin tot eind. “Wij halen de inefficiency er zo veel mogelijk uit, wat zeker een permanente besparing oplevert. Door medewerkers het positieve effect te laten ervaren, ontstaat als vanzelf meer voldoening en bereidheid klanten tevreden te stellen.” Zo heeft deze norm voor ieder bedrijf een meerwaarde, net als de norm ISO 14001. “Het kleinste bedrijf kan met oog op ons milieu nog bewuster kijken naar het afvoeren van toners of rijden van kilometers. De certificering zelf heeft natuurlijk vooral nut voor de wat grotere bedrijven met klanten die er specifiek om vragen.”

Specifieke vragen

De norm VCA is gericht op het verminderen, of beter nog, het vermijden van ziekte en ongevallen in de aannemerswereld. Wordt het elektrische handgereedschap periodiek gecontroleerd? Hoe bouw je een steiger op? En is de periodieke kalibratie van meetmiddelen goed vastgelegd? “In het certificeringstraject neem ik deze en andere specifiek op het bedrijf toegespitste vragen nauwkeurig onder de loep.” Verder richt Meetsma Advies zich op het begeleiden van certificering voor onder andere uitzendbureaus (NEN 4400-1), toegangsbeveiliging (BORG), brandmeldinstallaties (BMI) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Kijk voor meer informatie op www.meetsma.nl.