Levendigheid in de regio door startende ondernemers

Ondernemerschap speelt een belangrijke rol in de leefbaarheid van krimpgebieden. Bovendien doen krimpregio’s het verrassend goed als vestigingsplaats voor nieuwe ondernemingen. Dat blijkt uit recent onderzoek van bedrijfskundige Heike Delfmann.

Zij onderzocht de rol van ondernemerschap binnen krimpgebieden, met speciale aandacht voor gebieden waarin sprake is van vergrijzing. Het idee is vaak: krimp is negatief, maar nu blijkt dat in plattelandsgebieden met sterkere krimp juist relatief veel nieuwe bedrijven worden gestart.

Beweegredenen starters
De belangrijkste drijfveren om te starten zijn de wens om zelfstandig te zijn of een uit de hand gelopen hobby. Daarnaast zijn er natuurlijk ondernemers die – vanwege een negatieve push zoals werkloosheid – kiezen voor een eigen bedrijf, maar ook die mensen hadden eerder al overwogen om voor zichzelf te beginnen.

Kwaliteit van leven
Nieuwe ondernemers blijken bewust te kiezen voor vestiging op het platteland. De prioriteit van deze ondernemers ligt bij de kwaliteit van leven. Ze kiezen voor een woonlocatie ongeacht de kansen op de arbeidsmarkt. De keuze voor een landelijke woonlocatie is sterk verbonden met de wens voor een bepaalde levensstijl. De motivatie is niet het maximaliseren van winst, maar persoonlijk geluk.

Sociale rol groter dan de rol in de lokale economie
De kleinschalige bedrijven die voorvloeien uit deze keuze voor ondernemerschap op het platteland passen niet alleen bij de landelijke omgeving, ze hebben vaak ook een toeristische functie. En, belangrijker nog, ze brengen levendigheid in de regio. Door de sociale interactie te bevorderen, hebben ze een positieve uitwerking op de kwaliteit van leven in de gemeenschap. Ook als deze bedrijven economisch maar een kleine rol spelen, voegen ze vaak veel toe aan de gemeenschap. Soms is de rol van deze bedrijven in de gemeenschap zelfs groter dan de rol die ze spelen in de lokale economie.

Stimulans voor de werkgelegenheid
Nieuwe bedrijven in krimpgebieden leveren een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid in de regio, al creëren start-ups in krimpgebieden relatief minder werkgelegenheid dan ondernemerschap in groeigebieden. Allereerst is er het directe effect op de werkgelegenheid: iemand begint een winkel en neemt iemand anders aan om in die winkel te werken. Maar nieuwe bedrijven leiden ook indirect tot een toename van de werkgelegenheid in een gebied, ook als het gaat om zzp’ers. Een nieuw bedrijf stimuleert de concurrentie in de omgeving. De bestaande bedrijven passen zich aan, gaan ten onder of worden juist beter onder de druk van de toegenomen concurrentie.

 

Douwe Meetsma, ook verschenen in: Het Ondernemersbelang