Het certificaat: de kroon op uw organisatieverbetering

Organisaties zijn continu in de weer met het aanpassen en verbeteren van hun bedrijfsvoering en -processen.

Zijn ze niet van binnenuit gemotiveerd, dan is er wel de veranderende wet- en regelgeving die ze ertoe aanzet. Alleen gestroomlijnde organisaties opereren effectief en efficiënt. De bedrijfsvoering goed vastleggen en certificeren helpt daarbij.

Structuur borgen in certificaat
Meetsma Advies staat organisaties bij, die hun bedrijfsvoering en -processen willen verbeteren. Directeur-eigenaar Douwe Meetsma heeft een jarenlange ervaring in de wereld van organisatiemanagement en met het begeleiden, opzetten en certificeren van kwaliteitszorgsystemen. ‘Vanuit mijn opleiding en praktijkervaring in diverse branches heb ik goed zicht ontwikkeld op hoe organisaties in elkaar steken en hoe ze op het ritme van hun omgeving evolueren. Onze dienstverlening omvat organisatieadvies, management ondersteuning, interim management en kwaliteitszorg en -certificering.’

Zo begeleidt Meetsma bijvoorbeeld veranderingstrajecten en ondersteunt hij ondernemers bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën. Ook coacht hij ze bij het implementeren van organisatie aanpassingen en de introductie van kwaliteitszorgsystemen.

‘Een efficiënte en effectieve organisatie kent een heldere organisatiestructuur en gestroomlijnde processen. Om de kwaliteit van deze processen, de interne en externe afspraken dus, te borgen, zijn kwaliteitszorgsystemen ontwikkeld: een set beschrijvingen van hoe de organisatie functioneert. De ondernemer die zo’n kwaliteitszorgsysteem serieus neemt, laat het borgen in een certificaat. Wij kunnen daarbij adviseren, ondersteunen en als auditor optreden.’

Verschillende normen voor certificering
Meetsma kan uit de voeten met verschillende normen voor certificering. ‘We begeleiden regelmatig organisaties naar ISO certificering, bijvoorbeeld ISO 9001 voor kwaliteitszorg. Samen met het management en de medewerkers leggen we dan de structuren en processen vast en maken de organisatie zo ISO proof, dat wil zeggen dat ze voldoet aan alle eisen op het gebied van structuur en kwaliteit.’

Daarnaast is Meetsma actief op het gebied van certificeren volgens de vereisten van VCA (veiligheids checklist aannemers), de branche-specifieke richtlijnen van de BORG-regeling (inbraaksignalering en -beveiliging) en ISO 14001 (milieuzorg) is voor Meetsma gesneden koek. Ook kan Meetsma ondersteuning bieden bij het verkrijgen en behouden van accreditaties voor onder andere de ISO 15189 (accreditatie van lanoratoriumanalyses op humane weefsels en vloeistoffen).

Bewust en serieus ondernemen
Dan is er nog de ISO 26000, de internationale norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ‘Deze is niet certificeerbaar, maar komt wel in aanmerking voor een zelfverklaring op basis van de Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR). Zo’n zelfverklaring is een grondig stuk arbeid, waarin alle aspecten van MVO in de bedrijfsprocessen staan omschreven. Het gaat daarbij om negentig onderwerpen. Een organisatie kan door middel van een NPR zelfverklaring als MVO proof worden beschouwd.’ Dit kan eventueel nog versterkt worden door het proces om te komen tot een NPR-zelfverklaring te laten toetsen door een certificerende instantie.

Meetsma is overtuigd voorstander van het certificeren van bedrijfsvoering en -processen. ‘Gecertificeerde organisaties laten zien dat ze heel bewust en bovenal serieus bezig zijn met hoe ze opereren. Ze zetten zich écht in om te doen wat ze beloven. Een kwestie van mindset.’