De Coach

Coaching is bestemd voor managers of leidinggevenden. De gesprekken vinden individueel met een coach plaats. Bij specifieke vraagstellingen binnen een organisatie kan coaching ook plaatsvinden met een kleine groep. Kernvoorwaarden zijn: aanwezigheid van ontwikkelingspotentieel en vermogen tot reflectie.

De uitgangssituatie van organisatie en betrokkene bepaalt de geschiktheid van deze methode. Een specifieke vraagstelling kan de keus bepalen, maar ook de persoon van de betrokkene zelf. Coaching kan een aanvulling zijn op training, maar ook een voorbereiding erop. Het kan daarnaast een alternatief zijn voor iemand die in een trainingsgroep, om uiteenlopende redenen, niet tot zijn of haar recht komt.

 

Voordelen

Individueel

  • Er vindt volledige afstemming plaats op de vraagstelling;
  • De eigen werksituatie, rol en persoonlijke mogelijkheden staan centraal.

Continu en intensief

  • De tijd tussen de gesprekken wordt benut voor ontplooiing van de activiteiten die voortvloeien uit ontwikkelde inzichten: werktijd tijdens de coaching-periode is ook leertijd.

Flexibel

  • Coaching kan op flexibele wijze plaatsvinden. In of buiten werktijd: intern of extern.

Niet langer dan nodig

  • De duur van een coachingperiode is afhankelijk van de vraagstelling. Het aantal bijeenkomsten wordt vooraf met de opdrachtgever vastgelegd. De duur van een coaching-bijeenkomst is doorgaans 1,5 uur. De frequentie van de bijeenkomsten is doorgaans per twee weken. Dit blijkt in de praktijk het meest effectief te zijn.

 

Het Klankbord

Iedere topmanager zou zich de ruimte moeten gunnen om met een derde vertrouwelijk over zijn/haar organisatie en/of het eigen functioneren te kunnen spreken. Dat komt zowel de betrokkene als de organisatie ten goede. Coaching kan overal. U bepaalt waar: op uw kantoor, bij u thuis of op een neutrale locatie. Belangrijk is dat u zich prettig voelt en dat de omgeving daaraan bijdraagt. Ervaring heeft geleerd dat de meest effectieve stap de persoonlijke kennismaking is.

De coach als praatpaal, meedenkende en meevoelende partner.

 

Douwe Meetsma, ook verschenen in: Het Ondernemersbelang