Nieuws

De coach als sparringpartner voor managers en ondernemers

Voorzitters, directeuren en managers hebben een schitterende maar soms ook eenzame job. Iedereen kent wel voorbeelden van zaken waarover je met niemand ‘van binnen’ echt open kunt praten. Soms ook betreft het uw eigen, huidige en/of toekomstige functioneren. Soms ‘lukken dingen gewoon niet’ Verder lezen…

Opereren in een veranderende markt

Ondernemen is inspelen op kansen in de markt, meebuigen met veranderende omstandigheden en aanpassen aan bijgestelde wet- en regelgeving. Waar voorheen kredieten verkregen werden op basis van de directe relatie tussen lokale bankier en ondernemer, Verder lezen…

Werkomgeving en Veiligheid / Arbowetgeving

Ach, al die certificeringen . . . Het is alleen maar geldklopperij! Overal heb je dure adviseurs bij nodig, een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) is nooit goed genoeg en die inspecteurs van de Certificerende Instellingen hebben elke keer weer iets nieuws om te zeuren. Verder lezen…

Circulaire economie

Het nieuwe modewoord of de nieuwe werkelijkheid? Je kunt geen magazine openslaan of er staat wel een artikel in over de circulaire economie. Hoe goed het is om hier aandacht te besteden, hoe noodzakelijk het is om hiertoe over te gaan, welke voordelen het biedt, welke (on)mogelijkheden het geeft. Het ene artikel nog mooier dan het andere. Verder lezen…

Dilemma’s

Laatst werd ik aangesproken met de vraag: Houdt het dan nooit eens op? Heb ik net de ene wijziging doorgevoerd omdat de Arbeidsinspectie een opmerking maakte tijdens een projectbezoek, moet ik nu weer een verandering doorvoeren omdat een auditor niet akkoord wil gaan Verder lezen…

Stakeholders en kansen

Ja, ik weet best dat in de nieuwe normen ISO-9001 voor Kwaliteitsmanagement en ISO-14001 voor Milieumanagement een nadrukkelijke eis is opgenomen om ‘de omgeving van de organisatie’ in kaart te brengen. En dus zijn veel directeuren en kwaliteitsmanagers druk bezig Verder lezen…

Continue Verbetering, hoe doe je dat?

Met de certificering conform ISO-9001 neemt een organisatie de verplichting op zich om te streven naar continue verbetering. Daarvoor worden allerlei registraties bijgehouden, klachten gemonitord, garantieclaims geëvalueerd, en zo meer . . . Verder lezen…

Winnen

Ondernemen is deelnemen aan een constante wedstrijd. Samen met je collega ondernemers ben je dagelijks bezig om de beste resultaten te halen. Op de kortere termijn, maar zeker ook op de langere termijn. Soms moet je iets toegeven aan een ander, soms kun je genieten van een klinkende overwinning. Verder lezen…

Stakeholder management

Ben ik al jaren volgens ISO-9001 gecertificeerd en dan gaan ze die norm ineens wijzigen. Houdt het dan nooit op! Denk ik dat alles geregeld is, komt de certificerende auditor zeuren over ‘stakeholder management’. Wat moet ik daar nu weer mee! Verder lezen…