Nieuws

Douwe Meetsma, de coach

Wij mensen zijn gewoontedieren. Gebaande paden lopen lekker vertrouwd; sleur werkt verslavend. Wakker blijven is een hele kunst. Een coach zorgt ervoor dat we helder blijven.

Verder lezen…

Een nieuw jaar, nieuwe kansen

Daar sta je dan. Weer een heel nieuw jaar voor de boeg met nieuwe uitdagingen, veel mogelijkheden en misschien nog enkele nachtmerries uit het oude jaar. Je hebt best veel zin om de nieuwe zaken aan te pakken, maar die oude pijnpunten blijven je achtervolgen, beheersen je gedachten. Je komt eigenlijk niet aan die leuke nieuwe kansen toe.

Verder lezen…

Vertrouwenspersoon en Sociale Veiligheid

Je probeert als werkgever een zo veilig mogelijke werkomgeving te realiseren voor al je medewerkers. Je hebt een personeelsreglement en duidelijke werkafspraken, goed ingerichte werkplekken enzovoort. En toch gaat het dan nog mis . . . Verder lezen…

De vertrouwenspersoon komt te voet….

Medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van de meeste organisaties. Daar zijn ondernemers dan ook zuinig op. Hoe loyaler medewerkers zijn, hoe succesvoller de organisatie. Meestal gaat dat goed, soms ook niet. Verder lezen…

De coach als sparringpartner voor managers en ondernemers

Voorzitters, directeuren en managers hebben een schitterende maar soms ook eenzame job. Iedereen kent wel voorbeelden van zaken waarover je met niemand ‘van binnen’ echt open kunt praten. Soms ook betreft het uw eigen, huidige en/of toekomstige functioneren. Soms ‘lukken dingen gewoon niet’ Verder lezen…

Opereren in een veranderende markt

Ondernemen is inspelen op kansen in de markt, meebuigen met veranderende omstandigheden en aanpassen aan bijgestelde wet- en regelgeving. Waar voorheen kredieten verkregen werden op basis van de directe relatie tussen lokale bankier en ondernemer, Verder lezen…

Werkomgeving en Veiligheid / Arbowetgeving

Ach, al die certificeringen . . . Het is alleen maar geldklopperij! Overal heb je dure adviseurs bij nodig, een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) is nooit goed genoeg en die inspecteurs van de Certificerende Instellingen hebben elke keer weer iets nieuws om te zeuren. Verder lezen…