Brexit? Het zal mijn tijd wel duren

Vrijdag 31 januari 2020 was het dan zover, het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie verlaten. En het Journaal toonde op 1 februari in…

een reportage reacties van passagiers op een veerboot die aangaven totaal niets gemerkt te hebben van enige verandering. Ook gaven ze aan dit zowel zakelijk als privé niet te verwachten.

Deze mensen gaan even voorbij aan de afspraak dat er per 31 januari 2020 niets zou veranderen, maar dat voor het eind van 2020 een wereld aan verdragen vervangen moet zijn: handelsverdragen, erkenningsverdragen, certificatieschema’s, enzovoort, enzovoort. Dit zal nog een heidense klus worden! In de loop van dit jaar – en zeker per 1 januari 2021 – zullen al deze nieuwe afspraken van kracht moeten zijn. Komt er een visumplicht? Hoe gaat dat met invoerheffingen? En mag je nog wel een halfjaar stage lopen in Engeland vanuit de EU? Of zit je dan met de beperking van maximaal 90 dagen? Mogen Engelse producten dan nog verwerkt worden in Europese samenstellingen? Is dan de kwalificatie ‘Geproduceerd in de EU’ nog van kracht? Of moet er een heel nieuw erkenningssysteem opgetuigd worden? Welke certificeringen zijn daarbij dan nog geldig, of juist niet meer?

Veel ondernemers leven in onzekerheid over de gevolgen van de Brexit, zeker die ondernemers die dagelijks te maken hebben met transporten van en naar Engelse havens. Wijzigingen in douaneafhandeling kunnen grote gevolgen hebben. Met welke vertragingen moeten ze rekening houden? Wat heeft dat voor gevolgen voor de waarde van de dagverse producten die ze vervoeren?

Veel is nog onduidelijk voor ons, maar zeker ook voor de inwoners van Groot-Brittannië. Ze hebben het land weer ‘in eigen hand’, maar vergeten dat de wereld niet meer is zoals een paar eeuwen geleden. Groot-Brittannië is niet meer het allesoverheersende koninkrijk dat de hele wereld naar zijn hand kon zetten. De rangordes zijn inmiddels sterk veranderd en dat zal voor de Engelsen in de komende maanden en jaren regelmatig een koude douche opleveren. Zeker wanneer blijkt dat de regelingen vanuit de EU toch niet zo negatief waren als tijdens het referendum werd voorgespiegeld!

Ga ik een nieuwe toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Unie de komende 10 jaar weer meemaken?

Het zal mijn tijd wel duren!