2021 en op naar het nieuwe normaal

Het jaar 2020 heeft velen niet gebracht wat ze er eind 2019 van verwacht hadden. Het virus heeft veel bedrijven flink te pakken gehad. Andere werkwijzen, veel op afstand werken, of zelfs helemaal niet (meer) werken! Het was telkens weer aanpassen aan de nieuwe verordeningen, RIVM-richtlijnen en kabinetsbesluiten.

Evenementen vielen helemaal stil, horeca een groot deel van het jaar gesloten, contactberoepen (tijdelijk) buiten bedrijf of met strenge voorzorgsmaatregelen. Het viel allemaal niet mee! De anderhalve-meter-maatschappij was moeilijk te handhaven, veel mensen waren het na maanden van afzien wel heel erg beu.

Productiebedrijven zagen zich voor moeilijke keuzes geplaatst, want hoe geef je medewerkers voldoende ruimte? Waar mensen samen (moeten) rijden, is het aantal personen per vervoermiddel heel erg beperkt. Ik heb verhalen bij bedrijven gehoord dat ze stagiairs naar huis hebben gestuurd. Niet omdat ze geen werk voor ze hadden, maar omdat ze het vervoer naar werklocaties niet geregeld kregen. Waar mogelijk werd stagiairs aangeraden om vanuit huis hun opdrachten en onderzoeken uit te voeren.

Ook kantoor-gebonden organisaties zagen zich voor diverse problemen geplaatst. Ook hier weer: hoe garandeer je voldoende onderlinge afstand. Oplossingen werden ook daar vaak gezocht in (deeltijd) thuiswerken. Maar overleg is van levensbelang voor elke organisatie. En alleen maar vergaderen via het beeldscherm bleek niet voor alle gevallen de ideale oplossing. Het directe contact is vaak van levensbelang om onderling informatie snel uit te wisselen of heel snel even ruggespraak te houden.

En dan het handhaven van kwaliteitszorg en certificeringen. De norm geeft aan dat interne en externe audits uitgevoerd moeten worden. De Certificerende Instanties hebben hier geprobeerd flexibel mee om te gaan: wat op afstand uitgevoerd kon worden, werd op die manier gedaan. En voor beoordeling van feitelijke productiewerkzaamheden moest dan toch een bezoek ter plaatse afgelegd worden.

En wat gaat 2021 brengen? Wachten op de derde golf als gevolg van de drukte met Black Friday, Kerst- en skivakantie? Of zal het vaccin tijdig beschikbaar zijn om die derde golf te onderdrukken? Van enkele bedrijven heb ik inmiddels al gehoord dat ze het thuiswerken tot november 2021 als norm vastgesteld hebben. Ook het beeld-vergaderen zal bij veel bedrijven gehandhaafd blijven. Mogelijk niet in de huidige frequentie, maar toch!

Ik wens u een plezierige, besloten jaarwisseling en een ‘normaal’ 2021!