Kwaliteitszorg en de ISO 9000-normen

Om als organisatie succesvol te zijn is een systematische en transparante manier van leidinggeven een voorwaarde.
Naast de reguliere managementdisciplines is een flinke rol weggelegd voor kwaliteitsmanagement. Een managementsysteem dat gericht is om prestaties continu te verbeteren en dat zich tegelijkertijd richt op de behoeften van alle belanghebbenden, is een absolute eis voor succesvol ondernemerschap.

Kwaliteitszorg stimuleert de omzetgroei. Maar hoe maakt u uw zorg voor de kwaliteit van uw producten en diensten zichtbaar?

De basis voor de kwaliteitsnormen binnen de ISO 9000-familie wordt gevormd door acht kwaliteitsmanagementprincipes:

1. Klantgerichtheid
Organisaties zijn afhankelijk van hun klanten en behoren daarom huidige en toekomstige behoeften van de klant te begrijpen. Zij moeten voldoen aan de eisen van de klant en ernaar streven om verwachtingen van de klant te overtreffen.

2. Leiderschap
De leidinggevende(n) stellen eenheid van doel en richting van de organisatie vast. Daarnaast zorgen ze voor een dusdanig werkklimaat dat medewerkers volledig betrokken worden bij het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.

3. Betrokkenheid van medewerkers
Alleen volledige betrokkenheid van medewerkers, in alle geledingen van een bedrijf, maakt het mogelijk hun vaardigheden ten gunste van de organisatie aan te wenden.

4. Procesbenadering
Een gewenst resultaat wordt doelmatiger bereikt wanneer activiteiten en betrokken middelen bestuurd en gezien worden als een proces.

5. Systeembenadering van managen
Vaststellen, begrijpen en (aan)sturen van onderling samenhangende processen als één systeem draagt bij tot de doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatie in het bereiken van haar doelstellingen.

6. Continue verbetering
Continue verbetering van de algehele bedrijfsprestatie behoort een permanente doelstelling van de organisatie te zijn.

7. Besluit op basis van feiten
Doeltreffende beslissingen zijn gebaseerd op de analyse van gegevens en informatie.

8. Win-win is gewin
Een organisatie, klanten en leveranciers zijn van elkaar afhankelijk. Een win-winsituatie vergroot het vermogen van alle betrokkenen om extra waarde te creëren.

Maak kwaliteit zichtbaar

Laat uw klanten en relaties zien dat u continu werkt aan verbetering van processen, producten en diensten. Dat u net als zij veel waarde hecht aan kwaliteit. Goed functionerende kwaliteitssystemen zorgen dat alles wat u levert voldoet aan de hoogste internationaal gestelde kwaliteitseisen. Belangrijk voor uw klanten én voor u!

Kwaliteit loont
Zorg voor kwaliteit stimuleert de omzetgroei. Logisch dat de belangstelling voor kwaliteitssystemen groeit. Om te voorkomen dat iedere organisatie zijn eigen kwaliteitscriteria zou gaan ontwikkelen werd de standaard kwaliteitsnorm door een internationale en onafhankelijke partij vastgesteld. Daaruit zijn de ISO 9000-normen voortgekomen.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.Douwe Meetsma

Douwe Meetsma:
“Ik ben een resultaatgedreven adviseur en (interim) manager met een focus op het menselijke perspectief. Binnen mijn projecten is dit altijd een belangrijke factor geweest bij de uitvoering van een verandering (cultuur, marktgerichtheid, professionalisering). Tijdens mijn loopbaan heb ik ervaring opgedaan in diverse branches, nationaal en internationaal.”

Douwe Meetsma op LinkedIn mijn profiel op LinkedIn


Handelsregister 08190823
BTW identificatienummer NL001331951B65

Douwe Meetsma / Meetsma Advies is opgenomen in het CRKBO register.
CRKBO Geregistreerd Docent